Dự án Khu dân cư Hà Sơn

Trịnh Việt 27/02/2019

            Địa điểm xây dựng: Tổ 17 và 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; cách trung tâm thành phố Hà Giang 2,5 km về phía Nam. Tổng diện tích của dự án: 12,35 ha.

             Mục tiêu của dự án: Tạo quỹ đất ở cho thành phố Hà Giang và tỉnh Hà Giang, cụ thể hóa chi tiết theo Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoach chung xây dựng thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) giai đoạn 2007-2025.

             Hiệu quả của dự án: Xây dựng khu dân cư mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

             Tình hình thực hiện dự án hiện tại: Dự án đã được UBND thành phố Hà Giang phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 2465/QĐ-UBND ngày 18/8/2017.